Löpande (datumrelaterad) information till medlemmarna i Bygdegårdsföreningen

 om vad som händer med vår bygdegård och fornstuga.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2019-01-15   Kolla in det senaste under fliken Program/aktiviteter 2019

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2018-12-01    Foton från bockbindningen finns nu att se under fliken
                            Program/div. foto 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2018-08-16  
  Eldningsförbudet på enskild tomt är upphävt, och eftersom vi har 
                            fått tillstånd av tomtägaren till marken runt fornstugan, så blir
                            det grillning idag, men vi grillar med stor försiktighet, och grillen
                            skall vara släckt 10 minuter innan vi lämnar fornstugan.
                                                      VÄLKOMMEN....start kl. 18,00

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2018-05-29     Foton från cykelturen finns nu att se under fliken Program/div. foto 2018.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2018-04-24     Foton från städdagen finns nu att se under fliken Program/div foto 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2018-04-20    
Foton från årsmötet finns nu att se under fliken Program/div.foto 2018.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2018-02-24
    Foton från bowlingmatchen i Kvänum mellan Häggesled o Lavad
                             finns nu att titta på under fliken Program / div.foto 2018.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-11-13  
   2 st styrelseprotokoll från 21 /3 och 11/5 finns nu att läsa under fliken
                            Bygdegården/mötesprotokoll. (tyvärr har dessa protokoll blivit missade
                            pga en kommunikationsmiss) ber om ursäkt för detta.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-10-07     Höstprogrammet finns nu att läsa under fliken Program/Aktiviteter 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-09-06     Styrelseprotokoll från 2017-08-15 finns nu att läsa under

                             fliken Bygdegården/mötesprotokoll.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2017-04-14     Div. foto från årsmötet/efterfesten finns nu tillgängliga att se

                        under fliken Program/div. foto 2017


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-04-03      Vårens aktiviteter finns nu tillgängliga att se under fliken

                              Program/Aktiviteter 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-03-29      Styrelseprotokoll fram tom 2017-02-13 finns nu att läsa under
                     
         fliken Bygdegården/mötesprotokoll


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-03-14     Köket börjar nu likna ett "kök". Målet är att det skall vara

                             färdigt till årsmötet (24/3), men mycket jobb återstår

                             och antagligen blir det en del jobb kvar under våren.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-03-07     Foto från Bowlingmatchen finns nu införda under fliken

                            Program/Div.foto 2017.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2017-02-10  Våra duktiga snickare jobbar på, och köket växer med bänkar o skåp, nu

                     börjar man ana hur det kommer att bli när det är färdigt, men det återstår

                         fortfarande en hel del. Ser ni att det lyser någon kväll, så är det med all

                     säkerhet snickarna som jobbar, gå gärna in och ge dom en klapp på axeln,

                         det förtjänar dom.

                  

..................................................................................................................

2017-01-30  Efter jul o nyårsuppehållet har nu ombyggnaden av köket kommit igång

                         igen, och som synes har nu golvet kommit på plats, och de som utför

                          ombyggnaden är som tidigare Elving Nilsson, Eilert Källervald o Jan Norén.

 

.............................................................................................................


2017-01-09        Styrelseprotokoll fram tom 2016-10-18 finns nu under fliken

                                Bygdegården/mötesprotokoll.

..............................................................................................................

2016-12-19         Kommentar om årets glöggpromenad samt bilder finns nu införda under

                            fliken Program/aktiviteter 2016, resp. div. foto 2016

..............................................................................................................

2016-11-28         Kommentar om Bockbindningen samt bilder finns nu införda under

                                 fliken Program/aktiviteter 2016. resp. div. foto 2016

..............................................................................................................

 2016-11-01        El till takarmaturer och fästskenor till innertaket är nu på plats, sakta

                                 men säkert börjar nya köket ta form.

                          

.................................................................................................................

 2016-10-14        Fotografier tagna i och utanför fornstugan finns nu införda under flik

                                 Fornstugan/bilder

 .................................................................................................................

 2016-10-13        Program för höst/vinter finns nu att läsa under flik Program/Aktiviteter                                        2016. 

...................................................................................................................

 2016-10-12         Nu kan ni läsa historiken om fornstugan

                                 En tidningsartikel från NLT 1958. Se under flik Fornstugan/Historia

                                 - Hälsningar Linda Berglund

..................................................................................................................

 2016-10-03      Nya köket börjar nu ta form, men en hel del återstår

                               ännu, att tänka på, att allt görs på medlemmarnas fritid,

                               och då får det ta tid.

                           

 .................................................................................................................


2016-09-27    Foton från hemvändardagen finns nu att titta på under

fliken  Program/Div foto 2016

...............................................................................................................


2016-08-28    Rivningen av köket  är påbörjad, på bilden 2 av "gubbarna" Jan Norén

    och Elving Nilsson. (Eilert Källervald var upptagen med annat)

                                                    Foto Leif Kihlström

...................................................................................................................................... 

                      
2016-08-27     En ny sida (Hänt i Byn) startar upp den 1 okt. Sidan hittar du på

                             Startsidan/Hänt i Byn.

................................................................................................................

2016-08-18     Styrelseprotokollet från 2016-04-12 finns att läsa under

                             Bygdegården/protokoll

.....................................................................................................................

2016-08-18     Rivning av det gamla köket påbörjas 2016-09-01,  ett delvis nytt kommer att

                            installeras, samt att utformningen kommer att ändras, så att arbetet

                            blir lättare.

                              

.....................................................................................................................

2016-06-15     Aktiviteter 2016 / inkl. div. foto 2016 är nu uppdaterad.

...........................................................................................................................................

                            Samt att senaste händelsen presenteras längst upp på sidan, så att man

                            slipper scrolla ned för att se vad som hänt, och inga foto presenteras

                            längre på denna sida.

...........................................................................................................................................

2016-06-10     Arbete med att få allt klart inför hemvändardagen pågår för fullt.

...........................................................................................................................................              

2016-06-03     Räcket vid trappan och rampen har fått en välbehövlig ommålning.

...........................................................................................................................................

2016-05-26    Städning på både in och utsida gjordes av fornstugan inför den

                            stundande grillsäsongen.

..........................................................................................................................................